Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Новини

Уряд затвердив Порядок виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу

Четвер, 13 серпня 2015 12:01
Рубрика: Інше
10183

Кабінет Міністрів своєю постановою затвердив Порядок виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу. Проект акта на засіданні Уряду представив перший заступник Міністра соціальної політики Василь Шевченко.

Військову службу хочуть зараховувати до стажу для пільгових пенсій за віком

Середа, 25 лютого 2015 12:11
Рубрика: Пенсія
32961

Уряд пропонує зараховувати час військової служби до стажу роботи при призначенні пільгових пенсій за віком

Соціальний захист військовослужбовців

Четвер, 19 лютого 2015 22:08
Рубрика: Пенсія
16279

Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та інших нормативно-правових актів.

Документи, необхідні для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Субота, 06 грудня 2014 17:39
12386

Для призначення пенсії за вислугу років і по інвалідності подаються такі документи (п. 7 Порядку подання та оформлення документів для призначення перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 р.за № 135/13402):

 • заява про призначення пенсії;
 • грошовий атестат, або довідка про розмір грошового забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби;
 • військово-медичні документи про стан здоров'я звільненої особи (за винятком осіб, якіне проходили військово-лікарську комісію);
 • документи про страховий стаж (при призначенні пенсії згідно з пунктом "б" статті 12 Закону;
 • довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;
 • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • довідка ВАТ "Ощадбанк" або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк";
 • копія паспорта. 

 Для призначення пенсії в разі втрати годувальника подаються такі документи:

 • заява;
 • копія свідоцтва про смерть годувальника;
 • витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв'язку зі смертю;
 • висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов'язків (обов'язків військової служби);
 • довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування членів сім'ї на утриманні померлого (загиблого) годувальника або рішення суду про перебування на утриманні;
 • документи про стаж та заробіток померлого годувальника;

У деяких випадках додатково подаються документи:

 • довідка з навчального закладу про навчання із зазначенням дати його закінчення, а також про перебування на повному державному утриманні;
 • довідка Лікарсько-консультативної комісії про визнання дитини інвалідом або довідка МСЕК про визнання особи інвалідом з дитинства;
 • копії свідоцтв про смерть батьків або інші документи, які підтверджують відсутність батьків (у разі призначення пенсії братам, сестрам, онукам);
 • рішення суду про всиновлення);
 • копія рішення про опіку чи піклування (у разі призначення пенсії дітям, які втратили обох батьків);
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • довідка МСЕК про визнання особи інвалідом.

Виплата пенсій призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

Субота, 06 грудня 2014 14:58
22727

УВАГА!
Тимчасово! У період по 31 грудня 2017 року  особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист"), які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу", а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру""Про судоустрій і статус суддів", призначені пенсії не виплачуються".

 * З 1 січня 2018 року пенсії, що призначаються відповідно до Закону, України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» виплачуються без урахування одержуваного заробітку (прибутку).

УВАГА!
Пенсіонерам, які мають прибуток від заняття підприємницькою діяльністю, надбавки до пенсії, передбачені непрацездатним членам сім’ї відповідно до пункту "а" частини першої статті 16 та пункту "а" частини першої статті 24 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», не нараховуються".

Відповідно до статті 52 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі -Закон) пенсіонерам з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей пенсії виплачуються за місцем фактичного проживання пенсіонера.

Виплата пенсій військовим пенсіонерам проводиться безпосередньо на їх рахунки, відкриті за місцем фактичного проживання в ВАТ «Ощадбанк» (особи, які раніше отримували пенсію поштою, мають право й надалі користуватися послугами підприємств поштового зв’язку).

Під час перебування «військового» пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (стаття 56 Закону):

 • йому виплачується 25% призначеної пенсії.

У випадках, якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менш як 25% призначеної пенсії.

Якщо у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім’ї, зазначені у частині четвертій статті 30 Закону, які перебувають на його утриманні, пенсія виплачується в такому порядку:

 • 25% пенсії - самому пенсіонерові;
 • інша частина пенсії, але не більш як 50% призначеного розміру пенсії - зазначеним членам сім’ї.

Частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії пенсіонеру та членам його сім’ї, перераховується до установи (закладу), де пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, за його особистою заявою.

Дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та перераховується на їх особисті рахунки у банку.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні:

 • виплачується 50% призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника та перераховується на їх особисті рахунки у банку;
 • частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії у зв’язку з втратою годувальника, перераховується на банківський рахунок установи, де ця дитина перебуває на повному державному утриманні.

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державної спеціальної служби транспорту, службу до Національної поліції, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх служби припиняється.  (стаття 2 Закону).

При наступному звільненні із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий період.

 

Приклад

Дитина-сирота отримує пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" і перебуває на повному державному утриманні в будинку-інтернаті.

Її пенсія буде перераховуватись на її особистий рахунок в банку в повному розмірі (стаття 56 Закону).

Перерахунок пенсій призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

Субота, 06 грудня 2014 14:12
23855

Усі призначені за Законом “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб” (далі - Закон) пенсії підлягають перерахунку у зв'язку:

Перерахунок пенсій здійснюється:

Звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, яким присвоєні чергові військові (спеціальні) звання під час перебування їх у запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових (спеціальних) звань не перераховуються.

Розміри пенсій особам з числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей, підлягають перерахунку у випадку, передбаченому частиною другою статті 42 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Пенсіонерам з числа військовослужбовців строкової служби, які пропрацювали після призначення пенсії по інвалідності не менш як 2 роки з більш високим заробітком, ніж той, з якого було обчислено пенсію, за їх заявою, здійснюється перерахунок пенсії, з урахуванням заробітку, що визначається в порядку, передбаченому Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". На таких же умовах провадиться перерахунок пенсії, призначеної у мінімальному розмірі у зв'язку з відсутністю заробітку (стаття 44 Закону).

В разі дальшого зростання заробітку пенсіонера провадиться новий перерахунок пенсії за його заявою. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через 2 роки роботи після попереднього перерахунку. 

Приклад

Чи має право пенсіонер на перерахунок пенсії з урахуванням стажу роботи після призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”?

Ні. Законом не передбачено проведення перерахунків пенсій з урахуванням страхового стажу, набутого після звільнення зі служби, а період роботи в цивільних організаціях зараховується в загальний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком згідно із Законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” при досягненні пенсійного віку встановленого цим Законом.

 

Чи є це підставою для перерахунку пенсії по інвалідності, призначеної в 1990 році відповідно до Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” присвоєння чергового військового звання?

 Ні. Відповідно до статті 63 Закону, звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, яким присвоєні чергові військові (спеціальні) звання під час перебування їх в у запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових (спеціальних) звань не перераховуються.

 

Чи буде зроблено перерахунок пенсії після демобілізації військовому пенсіонеру, мобілізованому до Збройних Сил України?

Так. Відповідно до статті 2 Закону, після звільнення із служби виплата пенсії здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років на день демобілізації. Якщо новий розмір пенсії буде нижчим за розмір, який Ви отримували в мирний час, виплата пенсії здійснюється у розмірі, який Ви отримували на день призову на службу у зв’язку з мобілізацією.

Строки призначення пенсій військовослужбовцям

Субота, 06 грудня 2014 13:25
13889

Пенсії військовослужбовцям призначаються у визначені строки в залежності від обставин, які спричинили призначення пенсії військовослужбовцям (стаття 50 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон)).

 

Строки з яких призначається пенсія

Категорії військовослужбовцівСтроки з яких призначаєтьсяУмови

військовослужбовцям строкової служби

знаступного дня після виписки згоспіталю, але нераніше ніж знаступного дня після звільнення звійськової служби

якщо встановлення інвалідності медико-соціальною експертною комісією ізвернення запенсією відбулися непізніше ніж через три місяці знаступного дня після виписки згоспіталю або знаступного дня після звільнення звійськової служби,

сім'ям військовослужбовців строкової служби та пенсіонерів із числа цих військовослужбовців

з дня смерті годувальника або виникнення права на пенсію,

але небільш як за 12 місяців перед зверненням запенсією 

батькам або дружині (чоловікові) військовослужбовців строкової служби та пенсіонерів із числа цих військовослужбовців

з дня звернення запенсією

 

особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом;

особам із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;

з наступного дня після звільнення їх зі служби,

але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення

членам сімей особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом;

особам із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України; а також пенсіонерів з їх числа

з дня смерті годувальника,

але не раніше того дня, по який йому сплачено грошове забезпечення або пенсію, крім випадків призначення їм пенсій з пізніших строків

особам, які мають право на пенсію за цим Законом, визнаним інвалідами до закінчення трьох місяців з дня звільнення їх зі служби внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником

з наступного дня після звільнення їх зі служби,

але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення

особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, особам начальницького складу податкової міліції, особам начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особам начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;

з наступного дня після звільнення зі служби

військовослужбовцям та деяким іншим особам, поновленим у військовому (спеціальному) званні

з дня поновлення

військовослужбовцям та деяким іншим особам, що мають право на пенсію за цим Законом, яких звільнено зі служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин без позбавлення військового (спеціального) звання з правом на пенсію за вислугу років

з дня звернення за пенсією

військовослужбовцям та деяким іншим особам, що мають право на пенсію за цим Законом, яких визнано інвалідами після закінчення трьох місяців з дня звільнення їх зі служби чи внаслідок нещасного випадку або захворювання, що мали місце після звільнення їх зі служби

з дня встановлення їм інвалідності

військовослужбовцям та деяким іншим особам, які набули право на пенсію за цим Законом у зв'язку із внесенням зміни до раніше виданого наказу або іншого розпорядчого акта про оголошення їх вислуги років для призначення пенсії та звільнення зі служби

з дня підписання наказу або іншого розпорядчого акта відповідною посадовою особою про внесення цієї зміни

Пенсія за минулий час при несвоєчасному зверненні призначається:

 • з дня виникнення права на пенсію;
 • але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією.
Приклад

Я - вдова військовослужбовця (чоловік помер 05.06.2012). 19.06.2012 я звернулась за призначенням пенсії в разі втрати годувальника на дитину, однак пенсія мені була призначена з 01.07.2012. Прошу пояснити, чому головним управлінням Пенсійного фонду України не призначена пенсія в разі втрати годувальника на дитину з дня смерті батька?

Статтею 50 Закону визначено, що членам сімей померлих військовослужбовців, які мають право на пенсію за цим Законом, а також пенсіонерів з їх числа, пенсія в разі втрати годувальника призначається з дня смерті годувальника, але не раніше того дня, по який йому сплачено грошове забезпечення або пенсію.

З огляду на те, що Вашому чоловіку грошове забезпечення за червень було виплачене в повному обсязі, пенсія на дитину призначена з 01.07.2012 правомірно. 

Надбавки до пенсій військовослужбовцям

Субота, 06 грудня 2014 00:16
Рубрика: Розмір пенсії
28705

До військових пенсій за вислугу років та по інвалідності нараховується надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї (стаття 24 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"  (далі – Закон)).

На кожного непрацездатного члена сім'ї вона становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (надбавка нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу на дітей одиноким матерям).

Приклад

Чи має право військовий пенсіонер на призначення до пенсії надбавки на утриманця - дружину, яка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею восьмирічного віку, якщо дружина не звільнена з роботи, а тимчасово не працює у зв'язку з перебуванням у декретній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Відповідно до пункту “а” статті 16 Закону, надбавка призначається непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника (стаття 30).

Відповідно до пункту “д” частини четвертої статті 30 Закону, непрацездатним членом сім'ї вважається дружина, яка зайнята доглядом за дітьми, які не досягли восьмирічного віку, і не працює.

Оскільки у даному випадку дружина знаходиться в трудових відносинах з роботодавцем, то її не можна вважати непрацюючою незалежно від того, що вона знаходиться у частково оплачуваній відпустці.

У такому випадку дружина не належить до членів сім'ї, на яких нараховується надбавка до пенсії непрацюючого пенсіонера.

 

Чи маю право приватний підприємець на одержання надбавки до пенсії на 15-річну доньку?

Ні. Відповідно до пункту “а” статті 16 Закону, до пенсії за вислугу років нараховується надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника, - на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Статтею 54 Закону визначено, що пенсіонерам, які мають прибуток від заняття підприємницькою діяльністю, надбавки до пенсії на непрацездатних членів сім'ї не нараховуються.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

Четвер, 04 грудня 2014 16:14
35624

Пенсії в разі втрати годувальника призначається сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом призначається якщо годувальник помер (статті 29 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон)):

 • в період проходження служби;
 • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
 • або якщо годувальник помер пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

Пенсії в разі втрати годувальника призначається сім'ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом якщо годувальник помер:

 • у період одержання пенсії;
 • або не пізніше 5 років після припинення її виплати.

Сім'ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, які перебували на їх утриманні (стаття 30 Закон).

 

Непрацездатні члени сім'ї померлого військовослужбовця 

діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку

якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. (право на пенсію надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків)

батьки та дружина (чоловік)

якщо вони досягли пенсійного віку встановленого статтею 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або є інвалідами;

батьки та дружини військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, мають право на пенсію не раніш як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або якщо вони є інвалідами.

якщо вони не взяли повторний шлюб

дід та бабуся  

при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати

дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності,

дружина (чоловік) годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених у пункті "а" статті 20 цього Закону, має право на пенсію в разі втрати годувальника відповідно до пункту "д" частини четвертої цієї статті

вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажисти мають право на пенсію в разі втрати годувальника

для батьків і дружин (чоловіків) окремих категорій загиблих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом Кабінет Міністрів України може встановлювати інші умови призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника

якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

незалежно від того, працює (проходить військову службу) вона (він) чи ні

до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку

 

Члени сім'ї померлого вважаються утриманцями, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Особливості:

 • усиновителі мають право на пенсію нарівні з батьками, а усиновлені - нарівні з рідними дітьми (неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і при їх усиновленні).
 • вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менш як 5 років (пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми).

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається:

 • непрацездатним дітям;
 • непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування;
 • непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби.

Батьки військовослужбовців, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку, безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, мають право на призначення дострокової пенсії за віком:

 • після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років
 • за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок.

Розмір пенсій в разі втрати годувальника визначається у відсотках до заробітку померлого годувальника (стаття 36 Закону).

 

Розміри пенсій по втраті годувальника

Категорії одержувачів пенсійРозмір пенсій

членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час

70% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї, 90% - на двох і більше, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40% на кожного непрацездатного члена сім’ї

членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків (незалежно від причини смерті годувальника)

40% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї

сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби

30% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї.

Сім'ям військовослужбовців строкової служби, до складу яких входять діти, що втратили обох батьків (круглі сироти), пенсія в разі втрати годувальника може обчислюватись із загальної суми заробітку обох батьків за нормами, встановленими Законом "Про  загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію, призначається одна спільна пенсія.

Водночас, на вимогу члена сім'ї його частка пенсії виділяється і виплачується йому окремо.

Мінімальні розміри пенсій у разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачується протягом певного періоду (стаття 40 Закону).

 

на весь період

протягом якого член сім'ї померлого годувальника є непрацездатним

довічно

членам сім'ї, що досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону

Особливості виплати пенсій у зв'язку з втратою годувальника:

 • дітям, які втратили обох батьків, за період перебування на повному державному утриманні пенсія виплачується у повному розмірі;
 • іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50% призначеної пенсії;
 • пенсія, призначена в разі смерті одного з подружжя, зберігається і при повторному одруженні пенсіонера.

Після смерті пенсіонерів з числа військовослужбовців, суми пенсії, що підлягали виплаті пенсіонерові і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Проте батьки і дружина (чоловік), а також члени сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника.

При зверненні кількох членів сім'ї належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну.

Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера. 

Приклад

Військовослужбовець помер у період проходження служби, у нього залишилось двоє неповнолітніх дітей.

Непрацездатним членам його сім'ї, які перебували на його утриманні, буде призначена одна спільна пенсія в разі втрати годувальника відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", яка на їх вимогу буде виплачуватись окремими частками.

 

Дружина померлого військовослужбовця після його смерті втратила джерело засобів до існування.

Їй буде призначена пенсія у разі втрати годувальника відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" у розмірі 40% заробітку годувальника, але не нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

 

У померлого військовослужбовця залишились батьки, які перебували на його утриманні і є інвалідами.

Після його смерті вони мають право отримати одноразову грошову допомогу у розмірі його місячної пенсії на кожного непрацездатного члена сім'ї.

 

Після смерті «військового» пенсіонера залишилась недоодержана сума його пенсії.

Така сума не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. 

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Четвер, 04 грудня 2014 11:00
38800

Пенсії по інвалідності, військовослужбовцям призначаються в разі, якщо інвалідність настала (стаття 18 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон)):

 • в період проходження служби;
 • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
 • або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником.

Залежно від причини інвалідності інваліди з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом поділяються на дві категорії.

Розмір пенсій по інвалідності залежить від приналежності військовослужбовця до однієї з цих категорій інвалідів.

 

Розміри пенсій по інвалідності військовослужбовцям

Категорії інвалідівУ відсотках до відповідних сум грошового забезпечення (заробітку) військовослужбовця

інваліди війни (інвалідність настала при виконанні службових обов'язків)

 • I групи - 100 %;
 • II групи - 80 %;
 • III групи - 60 %

інші інваліди (інвалідність настала при проходженні військової служби або в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням службових обов’язків)

 • I групи - 70 %;
 • II групи - 60 %;
 • III групи - 40 %

Мінімальні розміри пенсій військовослужбовцям залежать від категорії військовослужбовця і встановлюються у відсотках до мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби.

 

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності

Категорії інвалідівРозміри мінімальних пенсій

інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби

 • I групи - 120 %
 • II групи - 110 %
 • III групи - 105 %

іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби

 • I групи - 110 %
 • II групи - 105 %
 • III групи - 100 %

інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби

 • 110 %,

інвалідам з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції

 • 120 %,

інвалідам з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Національної поліції

 • 130 %

 

У разі наявності у інваліда з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років, пенсія по інвалідності може призначатися їм у розмірі пенсії за вислугу років відповідно до вислуги.

Пенсія по інвалідності військовослужбовцям призначається на певний визначений довідкою МСЕК період (стаття 26 Закону).

 

Періоди на які призначається пенсія по інвалідності 

ПеріодиКатегорії інвалідів

довічно

 • Інвалідам, які визнані інвалідами довічно
 • Інвалідам, які досягли пенсійного віку

на весь строк встановлення інвалідності

 • інвалідам, яким органами медико-соціальної експертизи встановлено інвалідність на визначений строк

 

Приклад

Якщо у інваліда війни ІІ групи інвалідність настала при виконанні службових обов'язків.

Розмір пенсії по інвалідності відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" становитиме 80% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

 

Чи має право на пенсію по інвалідності відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" курсант навчального закладу внутрішніх справ, який був виключений з числа курсантів у зв'язку з встановленням інвалідності від захворювання, отриманого в період проходження військової служби?

Так. Відповідно до статті 1-2 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають, зокрема, звільнені зі служби особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України.

Пунктом 6.1.5. Положення про вищі навчальні заклади МВС, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.02.2008 № 62, статус "курсант" надається особам рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ (військовослужбовцям, які не мають звань офіцерів), які навчаються у вищих навчальних закладах.

Враховуючи викладене, заявник має право на призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону

Сторінка 1 із 2